Wie wij zijn

D-River Music is een minor platenmaatschappij in artiestenland. Onze organisatie is opgebouwd uit goed samenwerkende netwerken.

Via ons eigen netwerk en het netwerk van derden zijn we in staat landelijk onze artiesten, consumenten en bedrijven van dienst te zijn. D-River Music levert aan artiesten en derden een totaal pakket van commerciële diensten en verleent toegang tot een uitbreidende range van businessmodellen.

Het voordeel van een minor platenmaatschappij is dat je als artiest in een kleine omgeving de juiste aandacht krijgt zodat je niet als een nummer wordt behandeld maar echt als artiest. Het logo van D-River Music is de briljant geslepen diamant wat sybool staat voor onze visie. D-River Music slijpt ruwe diamanten tot schitterende artiesten. Kennis is macht en daar staat D-River Music voor. Vaak wordt talent niet (h)erkend en stapt een beginnend artiest in de wir war van zaken van het artiestenland. Realistsche doelen volgens bepaalde marketting strategieen maken dat je kunt beginnen met slijpen.